108 Hung Thần Ác Sát

The Prince And The 108 Demons (2015)

Nội dung phim

108 Hung Thần Ác Sát - The Prince And The 108 Demons 2015

Phim 108 Hung Thần Ác Sát - The Prince And The 108 Demons 2015: Hoàng thượng bị ám sát, hoàng tử lại mất tích, tướng quân Cao Vân Phi trung thành bị hãm hại thành tội thần phải vượt ngục bỏ chạy. Từ đây, chàng tập hợp các anh hùng tứ phương truy tìm hoàng tử, đánh bại tên gian thần mưu đồ soán vị, tạo nên giai thoại về 108 Hung Thần Ác Sát.

Trailer phim 108 Hung Thần Ác Sát