7 Vị La Hán

Seven Arhat (2010)

Nội dung phim

7 Vị La Hán, Seven Arhat 2010

Phim nói về bảy vị la hán chiến đấu với bốn tên cướp nguy hiểm ở chùa trên núi...

Trailer phim 7 Vị La Hán