Chiến Tuyến Khốc Liệt

The Hundred Regiments Offensive (2015)

Nội dung phim

Chiến Tuyến Khốc Liệt, The Hundred Regiments Offensive 2015

Chiến Tuyến Khốc Liệt - The Hundred Regiments Offensive 2015 kể về những năm 1940 chiến tranh chống phát xít của thế giới bước vào giai đoạn khó khăn nhất.

Trailer phim Chiến Tuyến Khốc Liệt