Cung Sư Huyền Thoại

Judge Archer (2012)

Nội dung phim

Phim Cung Sư Huyền Thoại - Judge Archer (2016):

Phim Cung Sư Huyền Thoại: Một thanh giáo mang đến sức mạnh quyền lực, một mũi tên với tham vọng cá nhân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng va chạm nhau?

Trailer phim Cung Sư Huyền Thoại