Đại Phá Thiết Ngô Công

Last Hero in China (1993)

Nội dung phim

Đại Phá Thiết Ngô Công, Last Hero in China (1993)

Trong Phim "Đại Phá Thiết Ngô Công" Kể chuyện Hoàng Phi Hồng giỏi vỏ cùng với các học trò của mình giải thoát cho những phụ nữ bị bọn xấu cấu kết với quan lại bán ra nước ngoài.

 

Chúc các bạn xem phim Đại Phá Thiết Ngô Công  vui vẻ,

 

 

Trailer phim Đại Phá Thiết Ngô Công