Đại Thoại Tây Du: Yêu Người Một Vạn Năm

A Chinese Odyssey: Love You a Million Years (2017)

Nội dung phim

Đại Thoại Tây Du: Yêu Người Một Vạn Năm, A Chinese Odyssey: Love You a Million Years 2017

Phim Đại Thoại Tây Du: Yêu Người Một Vạn Năm là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa Chí Tôn Bảo và tuyến nhân vật như Xuân Tam Thập Nương - Bạch Tinh Tinh, Tử Hà tiên tử, Thanh Hà tiên tử, Trư Bát Giới, Đường Tam Tạng, v.v..

 

 

Trailer phim Đại Thoại Tây Du: Yêu Người Một Vạn Năm