Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down The Mountain (2015)

Nội dung phim

Đạo Sĩ Hạ Sơn, Monk Comes Down The Mountain 2015

Đạo Sĩ Hạ Sơn nói về một đạo sĩ trẻ muốn khám phá thế giới bên ngoài nên đã xuống núi tìm hiểu. Thế nhưng anh lại vướng vào những cuộc tranh chấp và gặp những câu chuyện hết sức lạ lùng đối với một đạo sĩ như anh. Và trong sự hỗn loạn đó anh cũng tìm ra được tình yêu đầu đời của mình.

Trailer phim Đạo Sĩ Hạ Sơn