Điệp Viên 008

The Domestic 008 (2015)

Nội dung phim

Điệp Viên 008, The Domestic 008 (2015)

Ở Châu Âu có 007, ở Trung Quốc có 008 cũng như ở HongKong có Châu Tinh Trì, ở Trung Quốc có Châu Tinh xxx. Phim Điệp Viên 008 - The Domestic 008 này được làm theo kiểu nhái phim Quốc Sản 007 của Châu Tinh Trì.

Trailer phim Điệp Viên 008