Du Hành Giữa Các Vì Sao: Kẻ Phản Bội

Star Trek Renegades (2015)

Nội dung phim

Du Hành Giữa Các Vì Sao: Kẻ Phản Bội, Star Trek Renegades 2015

Du Hành Giữa Các Vì Sao: Kẻ Phản Bội - Star Trek Renegades: Đã là gần mười năm sau khi Voyager trở về từ vùng đồng bằng Quadrant, và Liên Đoàn đang trong một cuộc khủng hoảng. Nhà cung cấp chính của Liên đoàn dilithium tinh thể đang dần biến mất. Không gian và thời gian đã cách ly vài hành tinh tiếp xúc với bên ngoài. Sự cần thiết là phải ngăn chặn điều này và đòi hỏi các biện pháp quyết liệt một số trong đó là nằm ngoài thẩm quyền thông thường của Liên Đoàn. Phi hành đoàn mới này được giao nhiệm vụ tìm hiểu những gì đang gây ra cho thời gian và không gian và ngăn chặn nó bằng mọi giá. Nhưng họ sẽ phải làm gì để ngăn chặn điều đó?

Trailer phim Du Hành Giữa Các Vì Sao: Kẻ Phản Bội