Gia Đình Kỳ Quặc

What Happens To My Family (2014)

Nội dung phim

Gia Đình Kỳ Quặc, What Happens To My Family (2014)

"Gia Đình Kỳ Quặc" What Happens To My Family kể về cuộc sống của gia đình Kim Sang Kyung vô cùng đặc biệt, nổi loạn nhất khu phố, mỗi thành viên trong gia đình đều có tính cách riêng, sống độc lập không muốn lệ thuộc nhau, họ theo phong cách sống hiện đại. Tuy vậy, giữa họ luôn có một mối liên kết đặc biệt với nhau.

Trailer phim Gia Đình Kỳ Quặc