Hành Tinh Băng Giá

Frozen Planet (2011)

Nội dung phim

Hành Tinh Băng Giá - Frozen Planet (2011)

Bộ phim quay tại hai vùng Cực Bắc và Cực Nam, nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh, nơi băng giá ngự trị quanh năm..

Trailer phim Hành Tinh Băng Giá