Hiên Viên Đại Đế

Xuan Yuan:The Great Emperor (2016)

Nội dung phim

Hiên Viên Đại Đế - Xuan Yuan:The Great Emperor (2016)

Hiên Viên Đại Đế là câu chuyện về Hiên Viên Đế, hơn ngàn năm trước đã lãnh đạo bộ tộc vượt sông Hoàng Hà, chiến đấu chống lại các bộ tộc và thống nhất Trung Hoa cổ xưa. Bộ phim là câu chuyện sử thi tráng lệ, cảm động về tổ tiên xa xưa của loài người.

Trailer phim Hiên Viên Đại Đế