Hình Danh Sư Gia

Hình Danh Sư Gia (2012)

Nội dung phim

Hình Danh Sư Gia, Hình Danh Sư Gia (2012)

Phim "Hình Danh Sư Gia"  chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên "Hình danh sư gia"

Trailer phim Hình Danh Sư Gia