Kiếm Tình

The Spirit Of The Swords (2015)

Nội dung phim

Kiếm Tình, The Spirit Of The Swords (2015)

The Spirit of the Swords 2015 là câu chuyện về kiếm sĩ trẻ chỉ để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của thầy trước khi chết - để tìm kế hoạch chính để có được thanh kiếm nổi tiếng cổ xưa, từ miền Bắc đến đồng bằng miền Trung Bồng Lai.

Trailer phim Kiếm Tình