Lạc Chốn Mê Làng (Mayoiga)

The Lost Village (2016)

Nội dung phim

Lạc Chốn Mê Làng, The Lost Village 2016

Trong phim Lạc Chốn Mê Làng, hơn 30 con người ghét cuộc sống hiện tại, qua mạng online, họ gặp nhau và đi tìm nơi bắt đầu lại cuộc sống trên chiếc xe như ví như con tàu Noah, tới làng Nanaki như lời đồn có thể tìm lại cuộc sống mới. Rồi họ sẽ ra sao….

Trailer phim Lạc Chốn Mê Làng (Mayoiga)