Mộ Vương Chi Vương 3: Huyền Quan Tự

Tomb Of King Wang 3 (2017)

Nội dung phim

Mộ Vương Chi Vương 3: Huyền Quan Tự, Tomb Of King Wang 3 (2017)

Phim Mộ Vương Chi Vương 3: Huyền Quan Tự Phần này phái Công Mộ lại mở ra một hành trình mới tại Huyền Quan Tự, trong đó Huyền Quan Nhai không chỉ là ngôi đại mộ thứ 3 trong đại mộ Cửu Tỏa Liên Hoàn, mà còn là nơi hai phái Công Thủ tranh đoạt Lệnh Phá Mộ của Huyền Quan Nhai, trận ác chiến võ lâm cũng theo đó bùng nổ theo những mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ Mộ phái.

Xem Phim Mộ Vương Chi Vương 3: Huyền Quan Tự, Tomb Of King Wang 3

Trailer phim Mộ Vương Chi Vương 3: Huyền Quan Tự

Phim xem nhiều
Ngày
Tuần
Tháng