Mỹ Nhân Vô Lệ

In Love With Power (2012)

Nội dung phim

Mỹ Nhân Vô Lệ, In Love With Power (2012)

"Mỹ Nhân Vô Lệ" Là phần cuối thuộc "Mỹ nhân tam bộ khúc" của Vu Chính, nối tiếp "Mỹ nhân tâm kế" và "Mỹ nhân thiên hạ". "Mỹ nhân vô lệ" tập trung khai thác mối quan hệ đan xen yêu - hận - tình - thù giữa Hiếu Trang, Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn.

 

Trailer phim Mỹ Nhân Vô Lệ