Ngộ Không Truyện: Tử Hà Tiên Tử

Taste of Love (2015)

Nội dung phim

Ngộ Không Truyện: Tử Hà Tiên Tử - Taste Of Love 2015

Ngộ Không Truyện: Tử Hà Tiên Tử - Taste Of Love 2015: Phim là ngoại truyện của Tây Du Ký về mối tình giữa Tôn Ngộ Không và Tử Hà Tiên Tử. 500 năm trước sự kiện Đại Náo Thiên Cung, cả hai lén xuống trần chơi và lạc mất nhau.Từ đó dưới thân xác nữ tướng Lâm Anh. Tử Hà vừa phải làm tròn sứ mệnh một vị tướng, vừa phải đi tìm Ngộ Không.

Trailer phim Ngộ Không Truyện: Tử Hà Tiên Tử