Người Dơi Nhẫn Giả

Batman Ninja (2018)

Nội dung phim

Người Dơi Nhẫn Giả​, Batman Ninja 2018

Phim Người Dơi Nhẫn Giả: Batman cùng những đồng minh và kẻ thù bị đưa từ thành phố Gotham hiện đại trở về thời phong kiến Nhật Bản.

Xem Phim Người Dơi Ninja, Batman Ninja

 

Trailer phim Người Dơi Nhẫn Giả