Người Giải Phóng

The Liberator (2014)

Nội dung phim

Người Giải Phóng, The Liberator 2014

Simon Bolivar đã chiến đấu hơn 100 trận chiến chống lại đế chế Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Ông cưỡi trên 70.000 dặm trên lưng ngựa. Các chiến dịch quân sự của ông bao phủ hai lần lãnh thổ của Alexander Đại đế.

Trailer phim Người Giải Phóng