Người Lính Thứ 12

The 12th Man (2017)

Nội dung phim

Người Lính Thứ 12, The 12th Man 2017

Phim Người Lính Thứ 12: Họ là 12 người lính Nauy hoạt động ngầm, chuyên đánh phá các cơ sở của Đức Quốc xã. Họ đã vượt biển Bắc đến vịnh Toftefjord cùng 7 tấn thuốc nổ trên một thuyền đánh cá. Nhưng con thuyền của họ đã bị nghi ngờ và bắn chìm ngay trên biển...

Trailer phim Người Lính Thứ 12