Nguồn Gốc Đại Chiến

Science Fiction Volume One: The Osiris Child (2016)

Nội dung phim

Nguồn Gốc Đại Chiến, Science Fiction Volume One: The Osiris Child 2016

Phim Nguồn Gốc Đại Chiến: Đặt trong tương lai trong thời kỳ thuộc địa liên hành tinh, một cuộc đua cặp đôi không mong muốn chống lại một cuộc khủng hoảng toàn cầu sắp xảy ra và đang phải đối mặt với những con quái vật sống trong chúng ta...

Trailer phim Nguồn Gốc Đại Chiến