Nơi Không Hạ Cánh

Nowhere To Land (2000)

Nội dung phim

Nơi Không Hạ Cánh, Nowhere To Land (2000)

Phim Không Nơi Hạ Cánh Thuyết Minh đề cao tinh thần cảnh giác của mọi người và sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận giải quyết tình huống máy bay bị đặt bom, gợi ý mọi người cách làm khi gặp những trường hợp tương tự.

Trailer phim Nơi Không Hạ Cánh