Quái Nhân Của Frankenstein

Victor Frankenstein (2015)

Nội dung phim

Quái Nhân Của Frankenstein, Victor Frankenstein 2015

Quái Nhân Của Frankenstein: Nói theo quan điểm của Igor, chúng ta thấy nguồn gốc tối trợ trẻ gặp khó khăn, tình bạn cứu độ của Ngài với các sinh viên y khoa trẻ Viktor Von Frankenstein, và trở thành những người chứng kiến ​​sự xuất hiện của cách Frankenstein đã trở thành người đàn ông - và các huyền thoại - chúng ta biết ngày nay.

 

Trailer phim Quái Nhân Của Frankenstein