Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục

Tremors: A Cold Day in Hell (2018)

Nội dung phim

Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục, Tremors: A Cold Day in Hell 2018

Phim Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục: Phần tiếp theo tìm thấy Burt Gummer và con trai Travis tại một trạm nghiên cứu từ xa, nơi họ phải chiến đấu với quái vật Graboids đã được biến thành vũ khí sống.

Trailer phim Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục