Thanh Trừng (Phần 1)

The Purge (Season 1) (2018)

Nội dung phim

Thanh Trừng (Phần 1), The Purge (Season 1) 2018

Phim Thanh Trừng (Phần 1): Đặt trong một Hoa Kỳ thay đổi, một số người không liên quan khám phá cách xa họ sẽ đi để tồn tại một đêm mà tất cả các tội phạm là hợp pháp trong 12 giờ.

Trailer phim Thanh Trừng (Phần 1)

Phim xem nhiều
Ngày
Tuần
Tháng