Thiêng Liêng Như Tình Mẫu Tử

Philomena (2013)

Nội dung phim

Thiêng Liêng Như Tình Mẫu Tử - Philomena (2013)

Thiêng Liêng Như Tình Mẫu Tử : Một nhà báo chính trị thế giới mệt mỏi nhặt những câu chuyện tìm kiếm một người phụ nữ cho con trai mình, người đã bị lấy đi từ thập kỷ của cô trước sau khi cô mang thai và bị buộc phải sống trong một tu viện...

Trailer phim Thiêng Liêng Như Tình Mẫu Tử