Thuật Thôi Miên

The Great Hypnotist (2014)

Nội dung phim

Thuật Thôi Miên, The Great Hypnotist (2014)

Thuật Thôi MiênCông việc kinh doanh đang phát triển tốt của một nhà tâm lý nổi tiếng, cho đến khi ông gặp một nữ bệnh nhân khó khăn, dường như không còn đơn giản là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sỹ, câu chuyện trở nên phức tạp hơn...

Trailer phim Thuật Thôi Miên