Thức Uống Zombie

Office Uprising (2018)

Nội dung phim

Thức Uống Zombie, Office Uprising 2018

Phim Thức Uống Zombie; Một nhân viên tại một nhà máy vũ khí phát hiện ra rằng một thức uống năng lượng biến đồng nghiệp của mình thành zombie

Trailer phim Thức Uống Zombie