Tiểu Đội Vịt Trời

Quackerz (2016)

Nội dung phim

Tiểu Đội Vịt Trời, Quackerz 2016

Phim Tiểu Đội Vịt Trời: kể về cuộc chiến giữa vịt và loài người để giành lấy một vị trí dưới ánh mặt trời.

Trailer phim Tiểu Đội Vịt Trời