Trò Chơi Sinh Tử

Hangmans Game (2015)

Nội dung phim

Trò Chơi Sinh Tử, Hangmans Game 2015

Phim Trò Chơi Sinh Tử - Hangman's Game (2016): Một nhà thầu người Mỹ tỉnh giấc giữa một cánh rừng. Kẻ bắt cóc yêu cầu mật khẩu, nhưng vấn đề là: Nếu anh ta đưa mật khẩu hoặc không cũng sẽ phải chết.

Trailer phim Trò Chơi Sinh Tử