Trường Học Uy Long 3

Fight Back To School 3 (1993)

Nội dung phim

Trường Học Uy Long 3, Fight Back To School 3 1993

Lần này anh Tinh của chúng ta phải làm nằm vùng là do điều tra cái chết của 1 thương gia. Do nạn nhân có khuôn mặt giống với anh Tinh nên anh được giao cho nhiệm vụ này. Trong quá trình điều tra anh anh nhận thấy chỉ có 2 người là đáng tình nghi nhất đó là vợ của nạn nhân

Trailer phim Trường Học Uy Long 3