Tứ Đại Tài Tử Giang Nam

The Four Scholars of Jiangnan

Nội dung phim

Tứ Đại Tài Tử Giang Nam, The Four Scholars of Jiangnan 2014

Tứ Đại Tài Tử Giang Nam kể về Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn, Văn Trưng Minh ở Hội Quán Lục Nghệ, ba người đã thi thố tài nghệ với các hội quán khác và đạt được thành tích cao nhất là “Tô Châu tam bảo”. Một hôm có người tự xưng là Châu Văn Tân, họa công phi phàm, tài nghệ hơn người đòi thách đấu với “Tô Châu tam bảo” cùng điều kiện nếu bên nào thua sẽ bị mất một phần thân thể của mình.

 

Trailer phim Tứ Đại Tài Tử Giang Nam