Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh

The Dawns Here Are Quiet (2015)

Nội dung phim

Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh, The Dawns Here Are Quiet 2015

Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh 2015 - The Dawns Here Are Quiet: được làm dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Liên Xô Boris Vasilyev. Bộ phim kể về cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của nhân dân Liên Xô vào cuối xuân năm 1942.

 

Trailer phim Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh