Bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome để xem phim tốt hơn

Nếu bạn không xem được phim hoặc load chậm vui lòng chọn server #LS, #DL, #GD hoặc các server khác nếu có.
HD1
#1 SB #2 GD #3 LS #4 OP #5 GD #6 ST

Học Viện Skylander 3 - Tập 1

Skylanders Academy Season 3 (2018)

Bấm vào đây để gửi phim cho bạn bè cùng xem.
Đánh giá phim:
(6 đ/12 lượt)

Chọn tập